Witamy na stronie relacji inwestorskich spolki Quark Ventures S.A., notowanej na rynku NewConnect Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie (symbol: ACL).

PROFIL FIRMY

Quark Ventures S.A. finansuje młode i dynamicznie rozwijające się spółki z sektora life sciences, clean technologies i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania licencji na innowacyjne technologie pochodzące z Ameryki Północnej oraz udzielania wsparcia przy komercjalizacji tych technologii w Europie i na całym świecie.

diagram-circle

NOTOWANIA

ZARZAD I RADA NADZORCZA

Zarząd

Rada Nadzorcza

  • Krzysztof Piotrowski
  • Tadeusz Gudaszewski
  • Zofia Dzielnicka
  • Mieczysław Wójciak
  • Felicja Wójciak

STRUKTURA AKCJONARIATU

Aktualna struktura akcjonariatu Quark Ventures S.A. zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę.

QUARK VENTURES, LLC
2 779 997 akcji (70.79%)
2 879 994 głosów (71.52%)

LARRY I MARY WOLF
202 000 akcji (5.14%)
202 000 głosów (5.01%)

Pozostali
945 005 akcji (24.06%)
945 005 głosów (23.46%)

Liczba wszystkich akcji
3 927 002 akcji
100,00%

Liczba wszystkich głosów
4 026 999
100,00%

źródło: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta przekazane Spółce na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

KALENDARIUM

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 15.08.2016 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.
  • Raport okresowy roczny za 2015 r. – 01.06.2016 r.

RAPORTY BIEZACE

RAPORTY OKRESOWE

WALNE ZGROMADZENIA

WZA zwolane na dzien  18 stycznia 2018 r.

Materialy na WZA zwolane na 18 stycznia 2018

 

WZA zwołane na dzień 19.07.2017 r.
Materialy na WZA na dzien 19.07.2017 r.

WZA_07_2017

WZA zwołane na dzień 28.06.2016 r.
Materialy na WZA na dzien 28 06 2016 r.

NWZA zwołane na dzień 10.08.2015 r.
Materiały na NWZA na dzień 10 sierpnia 2015 r.
Protokół z NWZA z dnia 10 sierpnia 2015 r.

WZA zwołane na dzień 29.06.2015 r.
Materiały na WZA na dzień 29 czerwca 2015 r.
Protokół z WZA z dnia 29 czerwca 2015 r.

WZA zwołane na dzień 30.06.2014 r.
Materiały na WZA na dzień 30 czerwca 2014 r.
Protokół z WZA z dnia 30 czerwca 2014 r.

NWZ zwołane na dzień 09.09.2013 r.
Materiały na NWZ na dzień 9 września 2013 r.
Protokół z NWZ z dnia 9 września 2013 r.

WZA zwołane na dzień 24.06.2013 r.
Materiały na WZA na dzień 24 czerwca 2013 r.
Materiały na WZA na dzień 24 czerwca 2013 r. (rozszerzenie porządku obrad)
Protokół z WZA z dnia 24 czerwca 2013 r.  

NWZ zwołane na dzień 30.04.2013 r.
Materiały na NWZ na dzień 30 kwietnia 2013 r.
Protokół z NWZ z dnia 30 kwietnia 2013 r. (ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 28 maja 2013r.)
Protokół z NWZ z dnia 28 maja 2013 r. (po wznowieniu obrad)

NWZ zwołane na dzień 08.10.2012 r.
Materiały na NWZ na dzień 8 października 2012 r.
Protokół z NWZ z dnia 8 października 2012 r.

WZA zwołane na dzień 30.04.2012 r.
Materiały na WZA na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Protokół z WZA z dnia 30 kwietnia 2012 r.

NWZ zwołane na dzień 17.10.2011 r.
Materiały na NWZ na dzień 17 października 2011 r.
Protokół z NWZ z dnia 17 października 2011 r.

WZA zwołane na dzień 30.06.2011 r.
Materiały na WZA na dzień 30 czerwca 2011 r.

WZA zwołane na dzień 19.07.2017 r.
Materialy na WZA na dzien 19.07.2017 r.

WZA_07_2017

WZA zwołane na dzień 28.06.2016 r.
Materialy na WZA na dzien 28 06 2016 r.

NWZA zwołane na dzień 10.08.2015 r.
Materiały na NWZA na dzień 10 sierpnia 2015 r.
Protokół z NWZA z dnia 10 sierpnia 2015 r.

WZA zwołane na dzień 29.06.2015 r.
Materiały na WZA na dzień 29 czerwca 2015 r.
Protokół z WZA z dnia 29 czerwca 2015 r.

WZA zwołane na dzień 30.06.2014 r.
Materiały na WZA na dzień 30 czerwca 2014 r.
Protokół z WZA z dnia 30 czerwca 2014 r.

NWZ zwołane na dzień 09.09.2013 r.
Materiały na NWZ na dzień 9 września 2013 r.
Protokół z NWZ z dnia 9 września 2013 r.

WZA zwołane na dzień 24.06.2013 r.
Materiały na WZA na dzień 24 czerwca 2013 r.
Materiały na WZA na dzień 24 czerwca 2013 r. (rozszerzenie porządku obrad)
Protokół z WZA z dnia 24 czerwca 2013 r.  

NWZ zwołane na dzień 30.04.2013 r.
Materiały na NWZ na dzień 30 kwietnia 2013 r.
Protokół z NWZ z dnia 30 kwietnia 2013 r. (ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 28 maja 2013r.)
Protokół z NWZ z dnia 28 maja 2013 r. (po wznowieniu obrad)

NWZ zwołane na dzień 08.10.2012 r.
Materiały na NWZ na dzień 8 października 2012 r.
Protokół z NWZ z dnia 8 października 2012 r.

WZA zwołane na dzień 30.04.2012 r.
Materiały na WZA na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Protokół z WZA z dnia 30 kwietnia 2012 r.

NWZ zwołane na dzień 17.10.2011 r.
Materiały na NWZ na dzień 17 października 2011 r.
Protokół z NWZ z dnia 17 października 2011 r.

WZA zwołane na dzień 30.06.2011 r.
Materiały na WZA na dzień 30 czerwca 2011 r.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

KONTAKT DLA INWESTOROW

Quark Ventures stara się ciągle udoskonalać komunikację z rynkiem kapitałowym. Celem spółki jest przedstawianie jasnych i rzetelnych informacji oraz utrzymywanie przejrzystego kontaktu z akcjonariuszami i inwestorami. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat wyników oraz perspektyw Quark Ventures, prosimy o kontakt z naszym zespołem Relacji Inwestorskich.

Justyna Gudaszewska
Crescendo Communications Europe Sp. z o.o.
e-mail: pl@quarkventures.com